Afslutning af vejprojektet

Sidste nyt vedrørende afslutning på vejprojektet.

Omdelt skrivelse: Info til beboere afslutning af vejprojekt

Spørgsmål og svar fra medlemmerne

  1. Smallere parkeringsbåse på vejsiden med de ulige husnumre

Flere beboere har bemærket og nævnt, at parkeringsbåsene er blevet smallere på ulige side. Dette er korrekt, idet de er blevet 10 cm smallere, hvorved de er ca. 1,90m brede, mens parkeringsbåsene på lige side derimod nu er ca. 2 meter brede. De var tidligere 1,90 m brede. Forskellen er nødvendig for at sikre en lovlig minimumsbredde på ca. 3,45.

 

  1. Dækaftryk i den hvide stribe optegning (parkeringsbåsene)

Den hvide optegning, der er brugt til at lave parkeringsbåsene, er termoplast, der som vejen kan blive blød i varmt vejr. Det betyder, at det med tiden ikke kan undgås, at der kommer dækaftryk i striberne. Slid og vejrlig vil i øvrigt løbende slide på striberne, hvilket ikke kan undgås.

 

  1. Knækkede fliser

Knækkede fliser skiftes efter 1 års gennemgang. Fliser skal ikke skiftes på eget initiativ. Såfremt bestyrelsen vurderer at fliser med fordel kan skiftes til 10 cm fliser ved carport og indkørsel, vil dette indgå i fremtidige plan-overvejelser.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Seneste nyt om vejen

Kære alle,

Vi er næsten ved vejs ende. Brolægger arbejdet er færdig og i den kommende uge laves vejens belægning.

I den kommende uge, uge 26, påbegyndes selve vejarbejdet. Alle biler SKAL fjernes fra vejen og parkerede biler bliver fjernet på grundejerne og foreningens regning. Færdsel på vejen i bil vil være begrænset og nogle dage helt umuligt.

Det planlagte program for ugen ser ud som følger:

Mandag + Tirsdag: Vejens ramper langs kantsten fjernes, bump fræses og ujævnheder i vejen fra gammel belægning fjernes. (Kørsel frarådes)

Onsdag: Vejen afspærres fuldstændig. Der udlægges flydende bumetin for at asfalten skal hæfte til den gamle. (Vejen må ikke køres på)

Torsdag: Ny asfalt lægges og afrettes (Vejen må ikke køres på)

Fredag: Opmarkering af parkeringsområder (Vejen må ikke køres på)

Omfanget af nye ramper vurderes mandag 3/7 hvor sidste byggemøde afholdes og vejens overdrages til os som bygherre, hvorefter projektet er afslutttet.

Knækkede fliser bliver herefter først skiftet efter 1. års gennemgang om et år, og vil alene blive skiftet på grundejernes regning.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vejprojektet (Sidste nyt)

Som lovet på generalforsamlingen arbejder vi stadig på at finde en dato til et informationsmøde om vejprojektet. Vi håber at det kan blive umiddelbart efter påske, men venter på en tilbagemelding fra Olympia.

I denne uge har vi haft første møde med entreprenøren, hvor vi har haft en fælles gennemgang af projektets indhold. På baggrund af dette er både Sweco og Pankas gået hjem for at regne på opgaven og vi forventer at der herefter foreligger en tidsplan efter påske den 24. april.

Allerede inden påske vil bestyrelsen gå rundt med en gartner og finde ud af hvor mange der mangler at beskære deres hække, så vi kan få startet arbejdet med at beskære hække der går ud over fortovet.

Når tidsplanen foreligger vil planen blive meldt ud til alle. En foreløbig melding er at brolæggerarbejdet udføres som det første i maj og asfaltarbejdet efterfølgende i juni. skal man på ferie i påsken, behøver man derfor ikke at tage højde for eller tænke på at bilerne skal fjernes. Vejarbejdet startes ikke op før tidligst en uge efter påske.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indbetaling til vejprojekt

Vi gør opmærksom på at der desværre er opgivet et forkert kontonummer på den første omdelte orientering om indbetaling til vejprojektet. Konto nummeret manglede registreringsnummer og derfor var det ikke muligt at overføre korrekt.

De 21.000 til vejprojektet skal retteligt overføres til regnr. 0165 konto 0105 193 661. Angiv jeres husnummer ved indbetalingen.

Husk absolut sidste frist for indbetaling og før projektet igangsættes er 1. april 2017.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar