Guide – Netbank

         Guide  1  –   Netbank

_________________________________________________________

Bemærk at jeres menupunkter kan have lidt  anderledes navne end de nedenfor angivne.

1.  Åben og log på netbank;)

2.  Start med at betale evt. udestående kontingent fra tidligere år.

3.  Find menupunkter betalingsaftaler (Evt. et underpunkt til “Betal og overføre ” eller lign.)

4.  Vælg ” opret ny aftale/overførelse”

5.  Indtast følgende :
            a.  Beløb: 2500 (gældende fra 2016)
            b.  Tekst til modtager: Kontingent xx ( Erstat xx med jeres husnummer)
            c.  Reg. nr. 1551
            d.  Kontonummer : 0006028691
            e.  Dato . 01.04.2017
            f.  Udfyld resten af felterne.

6.  Markere/vælg “opret som fast overførsel ” såfremt et sådan afkrydsningsfelt / undermenu er muligt

7.  Vælg frekvens / betalingsinterval til “årlig ”

8.  Hvis første dato ikke var muligt at angive ovenfor, så skal der her angives 01.04.2016 eller det der passer bedst hertil. Fx.  “første bankdag ”  & “april 2016”

9.  Vælg sidste betalingsdato så højt som muligt ( fx. december 2039) eller “indtil videre ” alt efter hvad der er muligt at angive , så aftalen løber så længe som muligt.

a.  Dette har ingen påvirkning i forhold il muligheden for ophæve aftalen hvis i en dag flytter fra Grønagervej.

10. Vælg “ok”/”godkend”

11. Underskriv aftalen elektronisk.

Skulle der ske en ændring i kontingentet ( fx. størrelse eller dato for betaling ), så er det blot fremover at rette den aftale, som nu vil være gemt i jeres netbank.