Seneste nyt om vejen

Kære alle, Vi er næsten ved vejs ende. Brolægger arbejdet er færdig og i den kommende uge laves vejens belægning. I den kommende uge, uge 26, påbegyndes selve vejarbejdet. Alle biler SKAL fjernes fra vejen og parkerede biler bliver fjernet på grundejerne og foreningens regning. Færdsel på vejen i bil vil være begrænset og nogle …

More