Vejprojektet

Der blev på den ekstraordinære generalforsamling vedtaget at give bestyrelsen mandat til at gennemføre kontraktskrivning på det fremlagte vejprojekt. Hver grundejer er forpligtet til at indbetale 21.000 kroner pr. 1/4-2017, hvor projektet påbegyndes. Projektet omfatter nyt slidlag på asfalt, udskiftning af vejbrønde, udskiftning af fortov, samt lægning af ny asfaltbort mellem fortov og vej på …

More

Generalforsamling Torsdag 23. februar 2017

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19. Generalforsamlingen afholdes i BK Olympia’s Klubhus forenden af Grønagervej (Englandsvej). Tilmeldingen bedes foretaget til Grønagervej 58 eller pr. e-mail til info@groenagervej.dk Indkaldelse med agenda forventes omdelt ultimo Januar

Ekstraordinær generalforsamling, vejprojekt (+referat)

Opdatering: Projektet blev godkendt på generalforsamlingen med betaling på 21.000 pr husstand, referat fremligger her: Referat af ekstra ordinær generalforsamlingen september 2016 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling søndag den 25/9 kl 16 på legepladsen. Indkaldelse omdeles i uge 36. Dokumenter til vejprojektet kan læses her (siden er kode-beskyttet) og kan rekvireres hos bestyrelsen eller læses på …

More